Видове тиф

Коремен тиф и паратиф А и В са остри инфекциозни заболявания, които се характеризират с обща интоксикация, поражение на лимфния апарат на тънките черва, продължително заразоносителство и епидемично разпространение. Причиняват се от бактерии от рода Salmonella. Източници на зараза Причинители на зараза при коремен тиф и паратиф А и В са болният човек и заразоносителите. Още…