Колиентерит

Колиентерит е остро инфекциозно заболяване, протичащо с ентеритен синдром, токсикоза и водно-електролитни нарушения. Засягат предимно кърмаческата възраст с по-често спорадично и по-рядко епидемично разпространение. Причиняват се от ентеропатогенни Escherichia coll. Колиентерит е голям проблем за здравеопазването поради значителното му разпространение при майките, както и високия леталитет сред децата. Източници на зараза при колиентерит могат да Още…

Видове тиф

Коремен тиф и паратиф А и В са остри инфекциозни заболявания, които се характеризират с обща интоксикация, поражение на лимфния апарат на тънките черва, продължително заразоносителство и епидемично разпространение. Причиняват се от бактерии от рода Salmonella. Източници на зараза Причинители на зараза при коремен тиф и паратиф А и В са болният човек и заразоносителите. Още…

Легионелоза

Легионелоза е остро инфекциозно заболяване, засягащо дихателната система и характеризиращо се с развитие на пневномия и КГДП. Причинява се от патогенни бактерии, предаващи се чрез водни аерозоли. Разпространява се под форма на епидемии, вътреболнични взривове и спорадично. Патогенезата на легионелоза е изучавана върху модел морски свинчета. Входната врата на инфекцията са горните дихателни пътища, а Още…