Паническо разтройство

Паническото разтройство е състояние, характеризиращо се с многократни появи на панически атаки. Паническата атака преставлява заливаща вълна от непреодолим страх, която идва без предупреждение и не е предизвикана от обективни причини. Пристъпите обикновено траят няколко минути, но може и по-дълго. Могат да се повтарят с различна честота, без определена периодичност. Когато човек загуби възможността чрез Още…