Щастието

Щастието е позитивна емоция. То е радост, задоволство, удоволствие, проявени, чрез поведението. Според Фридрих Ницше то е неделима част от инстинктите, стига живота да е във възход. Може де се употребят още много термини, които да характеризират щастието, като проява на някакво задоволство. За различните хора то изглежда различно. За едни щастието е знание, за Още…

Сънища и тълкуването им

По време на сън доминират два ритъма- тета-визуализация и бета-протичането на тези картини. По време на съня се проявяват всички ритми. Тази част от съня, в която ние сънуваме, а тялото е в състояние на пълен покой, се характеризира с т.нар.”бързо движение на очите”. Тогава изпитваме усещането, че вземаме активно участие в това, което сънуваме. Още…

Паническо разтройство

Паническото разтройство е състояние, характеризиращо се с многократни появи на панически атаки. Паническата атака преставлява заливаща вълна от непреодолим страх, която идва без предупреждение и не е предизвикана от обективни причини. Пристъпите обикновено траят няколко минути, но може и по-дълго. Могат да се повтарят с различна честота, без определена периодичност. Когато човек загуби възможността чрез Още…