Легионелоза

Легионелоза е остро инфекциозно заболяване, засягащо дихателната система и характеризиращо се с развитие на пневномия и КГДП. Причинява се от патогенни бактерии, предаващи се чрез водни аерозоли. Разпространява се под форма на епидемии, вътреболнични взривове и спорадично. Патогенезата на легионелоза е изучавана върху модел морски свинчета. Входната врата на инфекцията са горните дихателни пътища, а Още…