Хипофиза

Хипофизата е ендокринна жлеза, разположена в основата на черепа.Тя отделя хормони, които оказват важно регулаторно действие върху всички функции на организма и на останалите ендокринни жлези. Хипофизната жлеза представлява овално тяло, разположено в ямка на черепната основа, наречена „турско седло“. Посредством краче се свързва с областта на главния мозък наречена хипоталамус. Жлезата е изолирана от Още…