Ротавирусен гастроентерит

Ротавирусен гастроентерит е чревна инфекция, която се причинява от Rota-вируси, с извор на заразата болния човек, с чревен механизъм на предаване, характеризираща се с диарен синдром и преобладаване в ранната детска възраст с повсеместно разпространение. Ротавирусите при човека спадат към семейството Reoviridae, група А с четири серотипа, съдържат РНК с диаметър 70 nm. Те имат Още…