Какви рискове покрива здравната застраховка за чужбина?

Здравната застраховка за чужбина, често наричана медицинска полица при пътуване, е предназначена да покрива специфични рискове, свързани със здравето, които могат да възникнат по време на международно пътуване. Покритието може да варира в зависимост от доставчиците, но типичните покрити рискове включват: Спешни медицински разходи: Покритие за медицинско лечение, болничен престой, операции и свързани разходи в Още…