Ниско кръвно налягане – лечение и симптоми

Определение: При възрастни нормалната долна граница на систолното кръвно налягане е със стойности 100 – 105 mm Hg. Ниско кръвно налягане (хипотония, хипотензия) се наблюдава при систолна стойност на кръвното налягане под 100 – 105 mm Hg. Видове артериални хипотонии: Първичната (есенциална) хипотония се дължи на понижената физическа активност и стресът. Среща се предимно у Още…