Каква е равносметката от климатичната конференция в Египет?

Новоприетият документ от COP27 почти не съдържа нови обвързващи цели   Конференцията за климатичните промени в Египет – COP27, продължи по-дълго от предвиденото, като на последния ден от срещата делегатите подписаха документ, който “приветства” създаването на фонд “Загуби и щети”. Засега обаче документът има основно пожелателен характер, а извън него останаха много въпроси като определянето Още…