Жените и климактериума

Настъпването и протичането на климактериума е свързано с наследствено-конституционални особености, соционално-поведенчески фактори и намесата на човека. Шансът на дъщерите да наследят от майките си времето на настъпване на менопаузата надхвърля 50%, а близначките при сродни условия на живот, достигат менопаузата на една и съща възраст. При пушачките, броя на изпушените цигари определя ранната менопауза. С Още…