УМБАЛ „Св. Марина“ – Плевен предлага ефективно хирургично лечение за пациенти със захарен диабет тип 2 и болестно затлъстяване

Цената на миниинвазивната хуриргична намеса във водещата болица е най-ниската сред лечебните заведения у нас

 

Болестното затлъстяване е определено от СЗО като социално значимо заболяване и е сред водещите здравни проблеми в наши дни. Учени прогнозират, че до 2030 г. болестното затлъстяване ще засегне над 500 млн. души по света. За да се справи с този актуален проблем, водещата високотехнологична болница УМБАЛ „Св. Марина“ – Плевен предоставя нови възможности за хирургично лечение на захарен диабет тип 2, болестнотo затлъстяване и съпътстващите ги заболявания като високо кръвно налягане, сънна апнея и метаболитен синдром. Високотехнологичната болница предлага на пациентите, страдащи от посочените по-горе заболявания, висококачествени, ефективни и финансово достъпни интервенции, известни като „Златен Стандарт“ в метаболитната/бариатрична хирургия.

Цената на бариатричната хирургична намеса в УМБАЛ „Св. Марина“ – Плевен е най-конкурентната сред лечебните заведения в страната – едва 7500 лева. Този значителен напредък в комплексното предоставяне на здравни грижи разкрива отлична възможност за качествено и достъпно лечение на широк спектър от пациенти, превръщайки плевенската болница в лидер при лечението на захарен диабет тип 2 и болестното затлъстяване в България.

Метаболитните/бариатрични операции, извършвани от опитен хирургичен екип на болницата, осигуряват на пациентите възможности за същественно подобряване на качеството им на живот и статистически намаляват риска от сърдечно-съдови и мозъчни инциденти, характерни за пациенти с болестно затлъстяване и захарен диабет тип 2. Прилаганите миниинвазивни хирургически интервенции от една страна променят анатомията на стомаха и началната част на тънкото черво, с цел ограничаване на приема на храна и намаляване на нейната абсорбция. От друга страна, тази променена анатомия активира определени хормони в тънките черва, които според последните научни проучвания са отговорни за контрола на захарен диабет тип 2 и регулацията на кръвната захар.

    Част от предимствата на метаболитната хиругия включват:

  • Ефективно сваляне на 50 до 75 кг от общото теглов рамките на една година след операцията;
  • Значително подобрение на гликемичния контрол и нормализиране на стойностите на гликирания хемоглобин;
  • Ремисия на захарен диабет тип 2: при 75% до 84% от пациентите се наблюдава нормализиране на стойностите на кръвната захар /в зависимост от вида операция/ и не се нуждаят от поддържащо медикаментозно лечение, ако се оперират до 7 години след откриване на диабета;
  • Значително намаляване на използваните лекарстваза лечение на захарен диабет тип 2 при пациенти с давност на същия над 9 години;
  • Намаляване в пъти на сърдечно-съдовите заболяванияили породени от тях усложнения при редуциране на теглото с минимум 35 кг;
  • Намаляване в пъти на риска от инфаркт, инсулт и ракови заболявания след подобна операция;
  • Нормализиране настойностите на кръвното налягане, прекратяване на сънната апнея;
  • Значително подобрено качество на животслед оперативното лечение.

Изследвания през последните 25 години сочат, че метаболитната/бариатричната хирургия си остава най-ефективното средство за борба със захарен диабет тип 2 и болестно затлъстяване при пациенти с индекс на телесна маса над 32.0. В сравнение с широкоразпространеното лечение с медикаментозни средства, сред които „Оземпик“, „Монджаро“, „Сибутрамин“, „Линдакса“ и „Ксеникал“, този вид миниинвазивна хирургия се отличава с минимални странични ефекти и се препоръчва от водещи специалисти в световен мащаб.

Успеваемостта на този тип интервенции за лечение на високо кръвно налагане, сънна апнея, метаболитен синдром и инсулинова резистентност в УМБАЛ „Св. Марина“ – Плевен е над 85%.

УМБАЛ „Св. Марина“ – Плевен предлага и така наречената ревизионна метаболитна/ бариатрична хирургия. Тя е особенно ефективна при пациенти с предходна ръкавна резекция на стомаха, които 2 до 3 години след тази операция са възвърнали килограми или при тях се е появил тежък гастро-езофагеален рефлукс. Цената на ревизионната операция в иновативното лечебно заведение е 3800 лева, което я превръща в най-достъпната опция в страната и региона.