Eko Zdrave

Еко здраве за вашето семейство

Полезно

Страхотен финал на „Градска рециклиада“

Жителите на 14 общини събраха над 160 тона пластмасови бутилки и алуминиеви кенове за рециклиране

 

В първото издание на кампанията „Градска рециклиада”, организирана съвместно от ЕКОПАК България и 14 общини бяха събрани над 161 тона пластмасови бутилки и алуминиеви кенове за последните 9 месеца на 2023 година. Това е с 24 тона или 18% повече от събраното за същия период на 2022 година.

В кампанията, която продължи от март до декември 2023 година се включиха общините: Добрич, Кюстендил, Ловеч, Карлово, Дупница, Панагюрище, Карнобат, Айтос, Пещера, Ботевград, Хисаря, Левски, Стамболийски, Димитровград. В рамките на кампанията „Градска рециклиада“, от март до декември 2023 г., всички участници си поставиха за цел да увеличат с минимум 70% събраните количества рециклируеми отпадъци от пластмасови бутилки и алуминиеви кенове в своята община. Тези материали са 100% рециклируеми, но за съжаление най-често попадат в смесения битов отпадък или остават да се разлагат стотици години в природата. Организаторите призоваха жителите и гостите на населените места да изхвърлят отпадъците от опаковки в жълтите контейнери, да предават пластмасовите си и алуминиеви отпадъци от опаковки на специално обособените пунктове или да участват в тематичните кампании-състезания между учебни заведения, детски градини и обществени институции.

Четири общини – Карлово, Карнобат, Айтос и Левски успяха да постигнат целта от минимум 70% увеличение на годишна база на количеството събрани пластмасови бутилки и алуминиеви кенчета. Най-голям ръст отбеляза Карнобат (146% ръст или близо 3 тона повече). Община Карлово постигна най-високото номинално учеличение от близо 10 тона, или 138% повече от събраното през март-декември 2022 г. Община Левски увеличи събраните пластмасови бутилки и алуминиеви кенове със 72% или над 2 тона повече, а Община Айтос – 70% и над 2 тона над нивата от предходната година.

„Надяваме се отличните резултати от тази кампания да се запазят и хората, които започнаха да събират разделно, заради нея, да продължат да го правят. Разделното събиране е навик, който има дългосрочен ефект за опазването природата и спестяване на ресурсите й за бъдещите поколения. Надяваме се, все повече домакинства и бизнеси да припознаят този навик и да надградим ефекта от тази инциатива в следващите години.,“ заяви изпълнителният директор на ЕКОПАК България Александър Урманов.

В знак на съпричастност и като награда ЕКОПАК България ще подари на гражданите на общините-победители по един автоматичен дефибрилатор за животоспасяваща първа помощ при внезапен сърдечен арест. Всяка година в Европа от внезапен сърдечен арест загиват над 400 000 души – повече от 1000 човека всеки ден. Автоматичният дефибрилатор е уред, създаден, за да може всеки случаен гражданин, който стане свидетел на внезапен сърдечен арест, да оказва животоспасяваща първа помощ. Със съдействието на общините уредите ще бъдат поставени на оживени и общественодостъпни места, така че да бъдат от полза в случай на нужда и да могат да помогнат за спасяване на човешки животи. До края на февруари 2024 г. ще бъде осигурено и специализирано обучение на екип, посочен от общината за работа с уреда и предоставяне на първа помощ.