Сдружение „Горичка“ и Обществения център за околна среда и устойчиво развитие ще обучат над 350 ученици по темата за климатичните промени

Проектите на двете организации са подкрепени в осмото издание на Vivacom Регионален грант

 

Проектите „Климатична наука в класната стая” и „Симулатор-стимулатор“ са сред четиринадесетте финалисти в осмото издание на Vivacom Регионален грант. Чрез игри и онлайн симулатор екипите на двете организации ще обучат над 350 ученици между 8 и 12 клас в София, Плевен, Кърджали и Варна по темата за климатичните промени.

Сдружение „Горичка“ ще привлече вниманието на учениците с „Климатична наука в класната стая”. За целта екипът на организацията ще обучи над 50 учители да работят с иновативния инструмент – „Климатична фреска“, който се стремят да интегрират в учебните програми в училища в София, Кърджали и Плевен. Така климатичното образование ще влезе в класната стая на ученици от трите града от есента.

„Климатична фреска“ е образователна настолна игра, чрез която ще запознаем учениците с факторите, променящи климата, по леснодостъпен и забавен начин. Тя е с продължителност близо 3 часа, от които 1 час сме отделили за дискусии на конкретни действия насочени към проблемите с климата. В рамките на проекта повече от 150 ученици ще преминат през извънкласни работилници по „Климатична фреска“ и ще бъдат обучени за ключовите фактори, които имат отражение върху климата. За нас това е само началото, но вярваме, че ще успеем да запалим искрата в децата“, коментира Гергана Берова от Сдружение „Горичка“.

С важната тема за климата се заеха и от Обществения център за околната среда и устойчивото развитие. Техният проект „Симулатор-стимулатор“ ще даде възможност на над 200 ученици във Варна да изследват климатичните промени. С помощта на специално разработения глобален онлайн симулатор – EnROADS учениците в 10 гимназии в града ще се запознаят с влиянието на човешката дейност върху климата.

„Нашата мисия е да въведем онлайн симулатора EnROADS в учебните програми в училищата във Варна. Ще обучим над 20 учители да работят с образователния софтуер, които след това ще го приложат в своята преподавателска практика в часовете по география, химия, биология или в часа на класния ръководител. За да помогнем още повече на учениците да разберат как решенията им повлияват на ефектите от глобалното затопляне ще подготвим и онлайн платформа с учебно съдържание по темата и допълнителни информационни материали“ – допълни Илиян Илиев от Обществения център за околна среда и устойчиво развитие в гр. Варна.

„И двете организации имат дългогодишен опит в реализирането на многобройни инициативи, свързани с опазването на околната среда. Затова вярваме, че ще постигнат страхотни резултати в обучението на учениците с тези интерактивни проекти“, сподели Елица Георгиева, директор Корпоративни комуникации във Vivacom.

Вече 8 години Vivacom Регионален грант подкрепя граждански организации, които имат иновативни идеи за справяне с належащи проблеми на местните общности. Общата подкрепа на Vivacom досега е над 500 000 лева за реализирането на 108 проекта в цялата страна.